O studiach

Studia podyplomowe Analiza Biznesowa

Celem studiów podyplomowych Analiza Biznesowa  jest wypracowanie umiejętności przydatnych podczas wykonywania zadań z zakresu analizy biznesowej oraz przekazanie wiedzy z zakresu rekomendowanych przez International Institute of Business Analysis (IIBA) praktyk analitycznych, opisanych w Business Analysis Body of Knowledge 3.0.

Materiał omawiany w trakcie zajęć jest prezentowany w kontekście idei architektury biznesowej, dzięki czemu omawiane techniki są osadzone w jednym, spójnym kontekście. Pozwala to słuchaczom na zrozumienie zależności łączących artefakty opisujące różne poziomy funkcjonowania organizacji (strategia, model biznesowy, IT) oraz późniejsze stosowanie poznanych technik w sposób ułatwiający ich rozszerzanie na nowe obszary.

Integralnym celem studiów jest częściowe przygotowanie uczestników do egzaminów IIBA CCBA,IIBA CBAP oraz OMG Certified Expert in BPM 2™OMG Certified UML Professional 2™.


Adresaci studiów podyplomowych
Studia są adresowane do osób, które chcą zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę w zakresie analizy biznesowej i które w ramach swoich obowiązków służbowych wykorzystują szeroko pojęte kompetencje analityka biznesowego. W szczególności, udział w studiach będzie przydatny dla:
  • osób pełniących funkcje analityków biznesowych oraz analityków systemowych w firmach produkujących oprogramowanie,
  • pracowników firm sektora finansowego i ubezpieczeniowego odpowiedzialnych za zbieranie oczekiwań biznesu wobec rozwiązań informatycznych,
  • przedstawicieli biznesu, zaangażowanych w specyfikowanie oczekiwań wobec rozwiązań informatycznych oraz odpowiedzialnych za współpracę z dostawcami oprogramowania,
  • pracowników działów IT uczestniczących we wdrażaniu biznesowych rozwiązań informatycznych w swoich firmach,
  • kierowników projektów informatycznych,
  • liderów zespołów analitycznych,
  • osób odpowiedzialnych za definiowanie procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji,
  • osób zajmujących się tematyką architektury korporacyjnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu analizy biznesowej. Będą oni przygotowani do pełnienia roli analityka biznesowego oraz analityka systemowego, wykorzystującego zaawansowane metody pozyskiwania, specyfikowania, analizy, weryfikacji i walidacji wymagań.

Ponadto, absolwenci będą świadomi znaczenia realizowanej przez nich pracy dla szerszego obszaru zarządzania organizacją. W szczególności, pozyskana przez nich wiedza znacznie usprawni kontakty z architektami korporacyjnymi odnośnie metod specyfikowania poszczególnych rodzajów wymagań w sposób jednolity, spójny i wkomponowany w szerszy model organizacji.

Absolwenci będą także świadomi znaczenia wybranych standardów inżynierskich w obszarze analizy biznesowej oraz systemowej a także będą częściowo przygotowani do przystąpienia do egzaminów: IIBA CCBATM, IIBA CBAPTM oraz OMG Certified Expert in BPM 2™OMG Certified UML Professional 2™.


Forma zajęć

Słuchacze uczestniczą w wykładach oraz zajęciach praktycznych, mających wspólnie wykształcić u słuchaczy określone kompetencje analityczne. Zajęcia są prowadzone przez praktyków, którzy w trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie mieli okazję zastosować omawiane metody pracy. W trakcie zajęć prowadzący nawiązują do obszarów wiedzy oraz kompetencji analitycznych, wskazując związek przekazywanej wiedzy ze standardami pracy analityka określonymi przez IIBA.

Integralną częścią procesu kształcenia jest wykorzystanie platformy do weryfikacji poziomu przyswojenia wiedzy oraz przygotowania uczestników do egzaminów IIBA poprzez umożliwienie rozwiązywania testów próbnych składających się z pytań zbliżonych charakterem do pytań egzaminacyjnych IIBA.