O studiach

Studia podyplomowe Analiza Biznesowa i Systemowa

Celem studiów podyplomowych Analiza Biznesowa i Systemowa  jest wypracowanie umiejętności przydatnych podczas wykonywania zadań z zakresu analizy biznesowej i systemowej oraz przekazanie wiedzy z zakresu rekomendowanych przez International Institute of Business Analysis (IIBA) praktyk analitycznych, opisanych w Business Analysis Body of Knowledge 3.0.

Materiał omawiany w trakcie zajęć jest prezentowany w kontekście idei architektury biznesowej, dzięki czemu omawiane techniki są osadzone w jednym spójnym kontekście. Pozwala to słuchaczom na zrozumienie zależności łączących artefakty opisujące różne poziomy funkcjonowania organizacji (strategia, model biznesowy, IT) oraz późniejsze stosowanie poznanych technik w sposób ułatwiający ich rozszerzanie na nowe obszary.

Integralnym celem studiów jest częściowe przygotowanie uczestników do egzaminów IIBA CCBA,IIBA CBAP oraz OMG Certified Expert in BPM 2™OMG Certified UML Professional 2™.


Adresaci studiów podyplomowych
Studia są adresowane do osób, które chcą zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę w zakresie analizy biznesowej oraz systemowej i które w ramach swoich obowiązków służbowych wykorzystują szeroko pojęte kompetencje analityka biznesowego. W szczególności, udział w studiach będzie przydatny dla:
  • osób pełniących funkcje analityków biznesowych oraz analityków systemowych w firmach produkujących oprogramowanie,
  • pracowników firm sektora finansowego i ubezpieczeniowego odpowiedzialnych za zbieranie oczekiwań biznesu wobec rozwiązań informatycznych,
  • przedstawicieli biznesu, zaangażowanych w specyfikowanie oczekiwań wobec rozwiązań informatycznych oraz odpowiedzialnych za współpracę z dostawcami oprogramowania,
  • pracowników działów IT uczestniczących we wdrażaniu biznesowych rozwiązań informatycznych w swoich firmach,
  • kierowników projektów informatycznych,
  • liderów zespołów analitycznych,
  • osób odpowiedzialnych za definiowanie procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji,
  • osób zajmujących się tematyką architektury korporacyjnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu analizy biznesowej oraz systemowej. Będą oni przygotowani do pełnienia roli analityka biznesowego oraz analityka systemowego, wykorzystującego zaawansowane metody pozyskiwania, specyfikowania, analizy, weryfikacji i walidacji wymagań.

Ponadto, absolwenci będą świadomi znaczenia realizowanej przez nich pracy dla szerszego obszaru zarządzania organizacją. W szczególności, pozyskana przez nich wiedza znacznie usprawni kontakty z architektami korporacyjnymi odnośnie metod specyfikowania poszczególnych rodzajów wymagań w sposób jednolity, spójny i wkomponowany w szerszy model organizacji.

Absolwenci będą także świadomi znaczenia wybranych standardów inżynierskich w obszarze analizy biznesowej oraz systemowej a także będą częściowo przygotowani do przystąpienia do egzaminów: IIBA CCBATM, IIBA CBAPTM oraz OMG Certified Expert in BPM 2™OMG Certified UML Professional 2™.


Forma zajęć

Słuchacze uczestniczą w wykładach oraz zajęciach praktycznych, mających wspólnie wykształcić u słuchaczy określone kompetencje analityczne. Zajęcia są prowadzone przez praktyków, którzy w trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie mieli okazję zastosować omawiane metody pracy. W trakcie zajęć prowadzący nawiązują do obszarów wiedzy oraz kompetencji analitycznych, wskazując związek przekazywanej wiedzy ze standardami pracy analityka określonymi przez IIBA.